Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de Depilsants. Conforme a allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que pot exercir els drets d'accès, rectificaciò, cancel·lació i oposició a: C/ Torre d’en Damians, 14, 08014, Barcelona.

* Obligatori
Email Marketing Powered by Mailchimp